Vadītāju tālākizglītība: Uzņēmuma finanšu situācijas ātrā izvērtēšana

Tuesday, September 7, 2021
Online

7. - 9. septembris, 2021 | 13:00 - 18:00
Tiešsaistē, Zoom platforma

Šajā kursā iegūtās zināšanas palīdzēs labāk izprast sava uzņēmuma finanšu “veselību” salīdzinājumā ar konkurentiem, veiksmīgāk plānot uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī saprast, kas ietekmē uzņēmuma vērtību, gadījumā, ja kādam rastos interese uzņēmumu iegādāties.

Kursā apgūtās zināšanas noderēs gan vadītājiem, gan uzņēmumu īpašniekiem, gan cilvēkiem, kuri interesējas par pasīvā ienākuma gūšanu nākotnē (investēšanu).

SSE Riga profesore Anete Pajuste ieguvusi doktora grādu finansēs Stokholmas ekonomikas augstskolā, Zviedrijā. Pavadījusi gadu Hārvarda Universitātē un semestri Eiropas Centrālajā Bankā, veicot pētījumus. Anetes pētijumi, galvenokārt, saistās ar investoru tiesību aizsardzību un korporatīvo pārvaldību. Anetes raksti ir publicēti vairākos izdevumos, piemēram, “Journal of Corporate Finance”, “Corporate Governance International Review”, “Oxford Review of Economic Policy”, un “Economics of Transition”.

Uzzināt vairāk