Anete Pajuste

Anete Pajuste

Profesore Anete Pajuste ieguvusi doktora grādu finansēs Stokholmas ekonomikas augstskolā, Zviedrijā. Pavadījusi gadu Hārvarda Universitātē un semestri Eiropas Centrālajā Bankā, veicot pētījumus. Anetes pētijumi, galvenokārt, saistās ar investoru tiesību aizsardzību un korporatīvo pārvaldību. Viņas raksti ir publicēti vairākos izdevumos, piemēram,  “Journal of Corporate Finance”, “Corporate Governance International Review”, “Oxford Review of Economic Policy”, un “Economics of Transition”. Profesore A.Pajuste ir pasniegusi grāmatvedības un finanšu kursus kopš 2000.gada, gan bakalauriem, gan MBA studentiem, gan vadītājiem. Viņai ir plaša pieredze uz dalībnieku vērstā apmācības procesā (participant centered learning), piemēram, izmantojot simulācijas un situāciju analīzes. Paralēli akadēmiskajam darbam, Anete kosultē uzņēmumu vērtēšanas, investīciju vadības, izmaksu grāmatvedības un finanšu plānošanas jautājumos. Iepriekš Anete bijusi valdes priekšsēdētāja padomniece finanšu jautājumos VAS “Latvijas pasts”. Kopš 2007.gada, Anete veic investīcijas akcijās, fiksēta ienākuma vērtspapīros un nekustamajā īpašumā.