Vacancies at SSE Riga

Vacancies at SSE Riga

Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām: 

Profesors – 1 amata vieta (0,5 slodze)

Nozare: Ekonomika un uzņēmējdarbība 
Apakšnozare: makroekonomika un ekonometrija

 

Asociētais profesors – 3 amata vietas (katra 1 slodze)

1/
Nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība
Apakšnozare: uzņēmējdarbība un pārvaldība

2/
Nozares: politikas zinātne un ekonomika, uzņēmējdarbība
Apakšnozares: politikas zinātne,  mikroekonomika

3/
Nozares: ekonomika un uzņēmējdarbība, socioloģija un sociālais darbs
Apakšnozares: izglītības vadība, sociālā ekonomika


Prasības pretendentiem/-ēm:

  1. Pretendents/-e atbilst Augstskolu likumā un  SSE Riga Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem   noteiktajām prasībām ievēlēšanai profesora un asociētā profesora amatos;
  2. Pretendents/-e ir starptautiski atzīts speciālists savā nozarē un apakšnozarē, apliecina pastāvīgu un kvalitatīvu pētniecības darbu nozarē;
  3. Pretendentam/-ei ir izcili sasniegumi un reputācija akadēmiskajā darbībā, izcilība studējošo izglītošanā;
  4. Pretendentam/-ei ir vēlama, bet ne obligāta pieredze administratīvajā darbā, sadarbība ar industriju;
  5. Pretendentam/-ei ir izcilas pierādītas angļu valodas zināšanas mutiski un rakstveidā.

Pretendentiem/-ēm, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz rektoram adresēta pieteikuma vēstule par piedalīšanos konkursā un aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) personīgi (Stockholm School of Economics in Riga, Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1012) vai jānosūta elektroniski (e-pasta adrese: office@sseriga.edu).

SSE Riga "Nolikums  par akadēmiskajiem un amatiem"

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai SSE Riga Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 The Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) is a business school in Riga, Latvia, founded in 1994. Over the years it has acquired a reputation as the leading business school in the region. SSE Riga educates future leaders who will use their potential to engage with businesses and society to make a valuable difference. SSE Riga has been ranked as the most valued business and economics study programme by employers in Latvia.  

Eva Ernštreite
Head of Administration and Human Resources. Read More