Valsts līderu attīstības programma

2024.gada aprīlis - 2024.gada decembris

Valsts līderu attīstības programma ir izstrādāta, lai palīdzētu tiem, kuri jūt patiesu  aicinājumu uzņemties līderību Latvijas politikā, valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēs un nevalstiskās organizācijās, veidot sabiedrībai patiesi kalpojošu, demokrātiju un Latvijas labklājību stiprinošu līderības kultūru.

Programmas mērķis ir attīstīt autentiskus valsts līderus, kuriem patiesi vēlamies sekot; attīstīt viņu spēju mācīties, domāt sistēmiski un spēju domāt un rīkoties no visas sistēmas dalībnieku labbūtības perspektīvas.

Programmas ilgums ir 9 mēneši un to laikā paredzētas klātienes sesijas gan SSE Riga telpās, gan ārpus Rīgas. Programmas laikā  dalībniekiem paredzēts individuālais darbs, savstarpējais koučings un praktisks darbs ārpus Rīgas.

 

Konteksts

Līderības attīstības programma paredzēta tiem, kuri jūt aicinājumu uzņemties līderību Latvijas politikā, valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēs un nevalstiskās organizācijās. Šī programma ir bezatlīdzības un brīvprātīga Līderības attīstības treneres un kouča Žanetes Drones un SSE Riga Viceprezidentes Katas Fredheim iniciatīva.

Mūsuprāt, Latvijai ir nepieciešami vairāk līderi, kuri palīdzētu tās sabiedrībai apzināties viņos snaudošo potenciālu un motivētu sasniegt lielus mērķus.

Mūsu apņemšanās ir palīdzēt attīstīt līderus, kuri tur doto vārdu, atzīst savas kļūdas, un rīkojas kā labi saimnieki. Viņi klausās un iesaistās īstās sarunās, ir pazemīgi, un ir līdzcietīgi pret vismazāk aizsargātajiem sabiedrības locekļiem. Viņi sadarbojas kopējā labuma vārdā. Viņi virza mūs pretī augstākiem ideāliem, un veicina individuālu un kolektīvu izaugsmi. Viņi lepojas ar Latviju un tās cilvēkiem. Viņi saprot problēmu komplekso būtību un pieņem sarežģītus lēmumus. Viņu dzinulis ir brīva un pārtikusi Latvija un attīstīta sabiedrība.

Lektori

zanete drone

Žanete Drone

Žanete ir vadības koučs un līderības trenere biznesa skolā Nr. 1 pasaulē – INSEAD, Francijā, kur strādā ar indivīdiem,  grupām un organizācijām no visas pasaules. Žanetei ir arī sava līderības attīstības un koučinga prakse.

Žanetes klienti ir globālas finanšu, farmācijas, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un citu jomu organizācijas ārvalstīs un Latvijā.

Žanete uzsāka savas gaitas organizāciju attīstības jomā pirms 18 gadiem pēc tam, kad bija guvusi pieredzi, vadot mediju un valdības attiecības tolaik lielākajā telekomunikāciju uzņēmumā un vadot Finanšu ministra biroju. Tāpat Žanete guvusi pieredzi uzņēmējdarbībā, nodibinot un vadot savu reklāmas un komunikācijas aģentūru. Dziļa profesionāla un personīga piepildījuma meklējumi palīdzēja viņai atklāt savu aicinājumu strādāt indivīdu un organizāciju attīstības laukā.

Žanete ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē un Komunikācijas maģistra grādu Lesteres universitātē Lielbritānijā. Integrālā kouča meistara pakāpi Žanete ieguvusi Kanādas Integrālā Koučinga skolā. Žanete ir sertificēta psihometriskā instrumenta MBTI praktiķe. Darba ar pieaugušo un organizāciju attīstības metodiku un praksi apguvusi ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā un Lietuvā. Žanete ir diplomēta Šveices-Latvijas Via Integralis skolas kontemplācijas skolotāja.

Personīgā pieredze, piedzīvojot fundamentālas sociālekonomiskas pārmaiņas 20.gs deviņdesmitajos gados un izjūtot to ietekmi uz indivīdu, grupām un sabiedrību kopumā, ir radījusi viņā nerimstošu interesi par pārmaiņu fenomenu un individuālās un kolektīvās apziņas attīstību.

Valsts līderu attīstības programma ir viens no veidiem, kā Žanete realizē savu aicinājumu dot ieguldījumu Latvijas attīstībā. Valsts līderu attīstības programma ir iespēja kultivēt to, ko viņa vēlētos redzēt savas valsts līderu domāšanā un rīcībā. Tas ir viņas bezatlīdzības un brīvprātīgs darbs.


ruta luse

Rūta Lūse

Rūta ir viena no pieredzes bagātākajām organizāciju attīstības jomas profesionālēm Latvijā. Viņa ir Organizācijas attīstības centra “Spring Valley” valdes priekšsēdētāja, līderības konsultante un pasniedzēja.

Rūta  izstrādā un vada mācību programmas līderības, vadītāju un komandu attīstībā.

Augstāko profesionālo kvalifikāciju pieaugušo apmācībā un attīstībā Rūta ieguvusi Lesteres Universitātē Lielbritānijā. Rūtai ir sertificēta psihometriskā insturmenta MBTI praktiķe. Viņa ir studējusi grupas dinamikas procesus A.K.Rice Institūtā, ASV. Rūtai ir Latvijas Universitātes Maģistra grāds Sociālajās zinātnēs.

Rūta ir izstrādājusi un vadījusi mācību programmas Lattelecom (šobrīt TET), Air Baltic, AAS Balta, Fazer, RIMI, Rīgas Dzirnavnieks, Lidosta Rīga, Swedbank, Latvijas Valsts meži, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests u.c. Darbojusies kā mentore sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanas organizācijā „Līdere” un kā Stratēģijas un Darba vides eksperte Ilgtspējas indeksā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtā.

Pieaugušo apmācība un attīstība ir Rūtas dzīves otrās puses profesionālā joma. Savas darba gaitas reiz viņa sāka kā angļu valodas pedagoģe skolā. Ap 1990.gadu, Latvijai piedzīvojot fundamentālu valsts iekārtas maiņu, Rūta drosmīgi uzsāka savas gaitas korporatīvajā pasaulē, strādājot “Kellog’s” Latvija un pēc tam “Lattelekom Mācību centrā”.

Rūtas darbs Valsts līderu attīstības programmā ir veids, kā viņa brīvprātīgi un bez atlīdzības vēlas nodot savu ilggadējo pieredzi un zināšanas līderības attīstībā labākas politiskās un pārvaldes kultūras veidošanā Latvijā.

Mērķauditorija

Apmēram 30 – 40 gadus veci vīrieši un sievietes , jebkuras tautības Latvijas pilsoņi, kuri:

 • Patiesi vēlas veicināt Latvijas attīstību un labklājību.
 • Jūt aicinājumu strādāt Latvijas labā, uzņemoties līderības lomas politikā, valsts pārvaldes, pašvaldības vai citā sabiedriski nozīmīgā organizācijā.
 • Jūtas motivēti risināt izaicinošākās un kompleksākās Latvijas sociālās, ekonomiskās, vides un politiskās problēmas.
 • Patiešām vēlas uzlabot vismazāk aizsargāto Latvijas sabiedrības locekļu dzīves.
 • Ir gatavi mainīt pasauli, vispirms mainoties paši.
 • Tic kopīgu, kolektīvu centienu spēkam.
 • Austu vērtē dažādību, iekļaušanu un demokrātiju.
 • Jau šobrīd ir aktīvi savās kopienās vai kuriem ir pieredze, strādājot politiskās, valsts pārvaldes, pašvaldības vai nevalstiskās organizācijās, veicinot Latvijas sociālu un ekonomisku attīstību un Eiropeisku vērtību stiprināšanu.
 • Brīvi pārvalda latviešu un vismaz vienu svešvalodu (papildus krievu valodai).

Ieguvumi programmas dalībniekiem

 • Iespēja vispusīgi un dziļi iepazīt sevi, savu domāšanu un uzvedību, un mainīt to.
 • Iespēja aptvert un iepazīt grupu un cilvēcisku sistēmu darbības apzinātos un neapzinātos aspektus un līdz ar to izprast, kā panākt pārmaiņas no egocentriska uz pasaules centrisku sabiedrības attīstības līmeni.
 • Iespēja attīstīt svarīgākās līderības spējas mūsdienās  – mācīšanos un spēju domāt sistēmiski kompleksitātes apstākļos.
 • Iespēja attīstīt un praktizēt svarīgākās līderības prasmes ikdienai.
 • Motivētas, dedzīgas domu biedru kopienas veidošana, un, iespējams, draudzības uz mūžu.

Ieguvumi organizācijām

Iespēja palīdzēt attīstīt autentiskus līderus:

 • kuriem vēlas sekot;
 • kuri vēlas mācīties paši un palīdz to darīt organizācijām;
 • kuri atrod veidu, kā dzīvot un vadīt citus saskaņā ar dziļākajām vērtībām;
 • kuri turpina veidot jaunu valstiskās līderības kultūru, veicinot Latvijas labklājību un stiprinot demokrātiju;
 • kuri vēlas un spēj vest organizācijas ceļā no egocentriskas un pasaules centrisku domāšanu un darboties kopējā labuma vārdā.

Programmas mērķi un tēmas

1. modulis: Indivīda līderība

 • Cilvēku individuālas atšķirības, stiprās un attīstāmās puses.
 • Ietvars veiksmīgai sadarbībai starp atšķirīgām personībām visās svarīgākajās cilvēciskās sadarbības jomās. Mācīšanās un attīstība mūža garumā. 
 • Emocijas kā svarīgs instruments līderībā.
 • Individuālu dziļo pieņēmumu, kuri nosaka cilvēka domāšanu un rīcību, iepazīšana. Stratēģijas to pārvarēšanai.
 • Klausīšanās, jautājumu uzdošanas prasmes, un atvērtības attīstīšana un praktizēšana.
 • Individuālas visaptverošas individuālās attīstības programmas izstrāde.

2. modulis: Līderība grupā

 • Mācīšanās par līderības rašanos grupā no pieredzes “šeit un tagad”.
 • Kā pamanīt un strādāt ar disfunkcionālu grupas dinamiku.
 • Mācīšanās mācīties kopā.
 • Ievainojamība kā būtiskas līderības prasmes praktizēšana.
 • Mācīšanās lūgt un sniegt atgriezenisko saiti.
 • Mācīšanās vadīt sarežģītas sarunas.
 • Mācīšanās izmantot grupu kā vērtīgu mācīšanās un problēmu risināšanas resursu.

3. modulis: Sistēma un tās vadīšana

 • Apzinātībā balstītas sistēmas pārmaiņas.
 • Sistēmas iepazīšana, to mainot.
 • Sistēmas domāšanas jeb apzināšanās līmeņa transformēšana.
 • Spēja ieraudzīt un sajust pašam sevi ar sistēmas palīdzību.
 • Apzinātībā balstītu sistēmas pārmaiņu pieejas praktizēšana, risinot kompleksu sociālu, ekonomisku, vides vai politisku problēmu.
 • Risinājumu prototipēšana praksē.

Detalizēts laika plāns

Iespējamas nelielas izmaiņas, tomēr dalībnieki var rēķināties ar šādu provizorisko laika plānu:

2024.gada marts

 • Aptuveni 3 dienas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks programmai

2024.gada aprīlis

 • Aptuveni 4 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 5. - 6. aprīlis (9:00 - 17:00), divu dienu apmācības ārpus Rīgas
 • 15. - 19. aprīlis, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 26. aprīlis (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās

2024.gada maijs

 • Aptuveni 2 – 4 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 6. - 10. maijs, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 24. – 25.maijs (9:00-17:00), divu dienu apmācības SSE Riga telpās

2024.gada jūnijs

 • Aptuveni 4 – 8 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 3. - 7. jūnijs, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 15.jūnijs (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 17. - 21. jūnijs, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)

2024.gada jūlijs

 • Aptuveni 2 – 4 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 5. - 6. jūlijs (9:00 - 17:00), divu pilnu dienu klātienes sesijas ārpus Rīgas, ar nakšņošanu
 • 19. jūlijs (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 22. - 26. jūlijs, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)

2024.gada augusts

 • Aptuveni 4 – 8 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 2. - 3. augusts (9:00 - 17:00), divu pilnu dienu klātienes sesijas SSE Riga telpās
 • 5. - 9. augusts, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 16. augusts (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 19. - 23. augusts, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 31. augusts (9:00 - 17:00), nodarbība ārpus Rīgas

2024.gada septembris

 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu.
 • 9. - 13. septembris,pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 9. - 27. septembris, pašorganizēta viena pilna prakses diena nedēļā ārpus Rīgas
 • 20.septembris (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 23. - 27. septembris, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)

2024.gada oktobris:

 • Aptuveni 2 – 4 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 4. oktobris (9:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 7. - 11. oktobris, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 18.oktobris (13:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 21. - 25. oktobris,pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)

2024.gada novembris

 • Aptuveni 2 – 4 stundas pašorganizēts individuāls sagatavošanās laiks
 • Aptuveni 15 minūtes individuālas attīstības prakses un rakstiska refleksija katru dienu
 • 1.novembris (9:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās
 • 4. - 8. novembris, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)
 • 11. - 15. novembris, pašorganizēta viena pilna prakses diena ārpus Rīgas
 • 17.novembris (9:00 - 17:00), nodarbība ārpus Rīgas
 • 25. - 29. novembris, pašorganizēta  45 minūšu savstarpēja koučinga sesija (pēc izvēles virtuāla vai klātienē)

2024.gada decembris

 • 7.decembris (9:00 - 17:00), nodarbība SSE Riga telpās un svinīgās noslēguma vakariņas

Programmas uzstādījumi

 • Maksimālais programmas dalībnieku skaits – 12, sešas sievietes un seši vīrieši, vecumā no 30 līdz 40 gadiem.
 • Programmas dalībnieki tiek atlasīti, ņemot vērā viņu nodomu nopietnību, kas izklāstīta video pieteikumā un klātienes intervijā.
 • No dalībniekiem tiek gaidīts, ka pēc programmas absolvēšanas viņi strādās Latvijas valsts un sabiedrības attīstības labā.
 • Grupa ir svarīgākais šīs programmas elements. Programma domāta tiem, kuri spēj atzīt, ka viens nevar radīt pārmaiņas – ir jāsadarbojas.
 • Pasniedzēji uzņemas veidot un vadīt programmu bez atlīdzības.

Dalības maksa

Dalības maksa programmā ir EUR 500 – 1000 + PVN, atkarībā no pretendentu motivācijas un iespējām, kas tiks izvērtētas klātienes intervijas laikā, tomēr nespēja samaksāt dalības maksu nevar būt šķērslis pieteikties dalībai programmā. Aicinām pieteikties visus, kuri atbilst pieteikšanās kritērijiem.

Programmas dalības maksa tiks ieguldīta mācību apstākļu nodrošināšanai sesijām, kas notiks ārpus SSE Riga.

Pieteikties programmai

 • Lai pieteiktos programmai, lūdzu lejupielādējiet un aizpildiet pieteikuma formu.
 • Papildus pieteikuma formai, ierakstiet savu motivāciju video formātā līdz 5 minūtēm. Pievienojiet saiti uz video ierakstu savam pieteikumam (Vadlīnijas video ierakstam un jautājumi aprakstīti pieteikuma formā).
 • Pievienojiet 2 rekomendācijas vēstules (vadlīnijas rekomendācijām aprakstītas pieteikuma formā).
 • Pieteikuma formu, video un rekomendācijas vēstules sūtiet uz e-pasta adresi The12@sseriga.edu līdz 2024. gada 16. februārim.

 

Programme Calendar

Course Calendar

As the world changes at an unprecedented pace, our State Leaders Development Program in Latvia is designed to empower our future leaders, helping them to uncover their innate potential and capacity for meaningful change. We, at SSE Riga, are proud to support this transformative journey, nurturing the kind of visionary leadership that will shape a bright future for Latvia and beyond.

— Kata Fredheim
Executive Vice President of Partnerships and Strategy and an Associate Professor

Nodošanās darbam valsts pārvaldē un sabiedrības interesēs ir izvēle, kam veltīta visa profesionālā dzīve. Prast izmantot laiku izglītoties, lai sniegtu no sevis labāko, ir daļa no šīs augstās misijas.

— Aurēlija Ruajē-Gunēna
Francijas vēstniece Latvijā un programmas atbalstītāja

Kontakti

Jautājumu gadījumā par Valsts līderu attīstības programmu, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu uz - The12@sseriga.edu.