Balti riikides tegutseb üle 5000 pereettevõtte (käibe või varaga üle 2 miljoni euro) ning 100 suurima Baltikumi ettevõtte hulgas on koguni 11 pereettevõtet. Andmed kinnitavad, et pereettevõtetel on oluline roll Balti riikide majanduses, kuid seda tüüpi ettevõtetel on üks spetsiifiline probleem - järelkasvu tagamine. Teema olulisus on muutunud aktuaalseks just praegu, sest 30 aastaga pärast Eesti iseseisvumist on ettevõtlikud pered kogunud kapitali ja loonud tugevaid ettevõtteid, mis tuleb edasi anda järgmisele põlvkonnale, säilitades selle käigus nii ettevõtted kui ka töökohad.

Levib müüt, et pereettevõtted on vaid väikesed poed, pagariärid või talud. Kuid andmed näitavad, et maailmas on palju suuri, mitut põlvkonda hõlmavaid pereettevõtteid nagu Walmart, Volkswagen või Nike. Baltikumi suurimatest pereettevõtetest teeb UAB GIRTEKA LOGISTICS (Leedu) käivet üle 1 miljardi euro, Nordecon AS (Eesti) ligikaudu 300 miljoni eurot ja Firma Madara 89 SIA (Läti) ligikaudu 165 miljonit eurot.

Baltic Family Business Institute asutati selleks, et toetada edukate ja tugevate pereettevõtete kasvu Balti riikides. Kuigi seltsi tegevusvaldkond on lai, on avaüritus pühendatud konkreetselt ettevõtete järgmisele põlvkonnale ülemineku teemale. Ühingusse kaasatud valdkonnaeksperdid ja akadeemikud nimetavad pereettevõtete ühe suurima väljakutsena just järgnevust – ettevõtte õigeaegset ettevalmistamist järgmiseks põlvkonnaks, professionaalse juhtkonna kaasamist või müüki. Üritusel osalevad assotsiatsiooni esindajad ning valdkonnaeksperdid Eestist, Lätist, Leedust, Rootsist, Slovakkiast, Prantsusmaalt, Norrast ja teistest riikidest, kes jagavad oma kogemusi ja teadmisi ning võtavad osa paneeldiskussioonist. Ürituse külastajatele esitatakse kokkuvõtlikud andmed Baltikumi pereettevõtete kohta ja vastused küsimustele nagu näiteks "Mis teeb pereettevõtte eriliseks?" ja "Millised on tingimused ettevõtte edukaks üleminekuks järgmisele põlvkonnale?".

„Pereettevõtetel on ainulaadne potentsiaal olla pikaajaliste äristrateegiate ja väärtuspõhiste juhtimismudelite kaudu muutuste tegijad. Lisaks näitavad andmed, et pereettevõtted Balti riikides on tulusamad võrreldes mitte-pereettevõtetega. Õigeaegne perefirmade pärimise planeerimine nii juhtimise kui ka omaniku osas on nende ettevõtete jaoks kriitilise tähtsusega, et pakkuda pikemas perspektiivis lisandväärtust ja töökohti,“ selgitab BFFI asutaja ja juhatuse liige Anete Pajuste. Teema on päevakorda tõusnud mitte ainult Baltikumi, vaid ka Euroopa tasandil - Euroopa Ühingujuhtimise Instituut (ECGI) on loonud vastutustundliku kapitalismi algatuse, mille üheks alustalaks on just perekapitalism. ECGI direktor professor Marco Becht rõhutab: "Perekondlikud ettevõtted vastutavad kapitalismi tuleviku eest ning nende roll väärib tähelepanu, mõtisklust ja arutelu.”

Teema aktuaalsust on kuulda ka pereettevõtete esindajate endi olukordade kirjeldustes. „Mu poeg on huvitatud ettevõtte juhtimise ohjade ülevõtmisest, ta on saanud vastava hariduse välismaal, töötanud teises ettevõttes juhtival kohal, kuid teised juhatuse liikmed teda ei usalda ja arvavad, et soovitan oma poega juhtrolli vaid suguluse tõttu", tootmisettevõtte omanik (63 a.). „Olen ​​omanik, aga juhin firmat ka igapäevaselt, samas kui tädipoeg on vaid osanik ega taha kuidagi ettevõtte tegevusega seotud olla, ainult dividende saada. Ma arvan, et see pole aus", jaekaubandusettevõtte omanik (32-aastane).

"BFFI on ökosüsteem, kus pereettevõtted saavad jagada kogemusi ja õppida erinevaid lahendusi ärijuhtimises, järgnevuse planeerimises, aga ka perekapitali säilitamises ja suurendamises. Kutsume pereettevõtete esindajaid ja teisi huvilisi osalema BFFI avakonverentsil, et saada teada BFFI tulevikuüritustest Eestis, Lätis ja Leedus, samuti uurida BFFI liikmete hüvede kohta“, kommenteerib BFFI asutaja ja juhatuse liige Anete Pajuste.

Avaüritus toimub inglise keeles, kuid peale ettekandeid on võimalik vabas õhkkonnas vestelda BFFI esindajate ja teiste üritusel osalejatega. Kõik huvilised saavad registreeruda üritusele koha peale või veebis: https://www.sseriga.edu/baltic-family-firm-institute-inaugural-conference

 

MTÜ “Baltic Family Firm Institute”

“Baltic Family Firm Institute” (BFFI; Balti Pereettevõtte Instituut) on 2022. aastal asutatud mittetulundusühing. Ühing asutati eesmärgiga toetada edukate ja tugevate pereettevõtete kasvu Balti riikides. Ühingu eesmärgid on 1) edendada mitut põlvkonda hõlmavate pereettevõtete jätkusuutlikku arengut Eestis, Lätis ja Leedus, 2) luua uurimis- ja koolitusprogramme, mis käsitlevad pereettevõtete strateegilisi, tegevus- ja ettevõtte juhtimise küsimusi, 3) viia läbi teavituskampaaniaid pereettevõtete loomise edendamiseks, samuti 4) korraldada üritusi pereettevõtete esindajatele.

BFFI esialgne juhtkond koosneb seitsmest mõttekaaslasest, kes saavad inspiratsiooni võimalusest edendada pereettevõtete kasvu Balti riikides. Juhatuse liikmed on Jānis Bērziņš (BI Norwegian Business School), Valdonė Darškuvienė (ISM Juhtimis- ja Majandusülikool, Leedu), Krista Jaakson (Tartu Ülikool, Eesti), Valērija Kozlova (RISEBA Ülikool), Kārlis Krastiņš (Prudentia), Anete Marhele (Eversheds Sutherland Bitāns) ja Anete Pajuste (Stockholmi Majanduskool, Riia).

Rohkem infot:
Krista Jaakson
BFFI juhatuse liige
bffi@bffi.global