Baltijos šalyse yra daugiau nei 5 000 šeimos valdomų įmonių (kurių apyvarta arba turtas viršija 2 mln. eurų), o iš 100 didžiausių Baltijos šalių įmonių 11 yra valdomos šeimų.1 Šie duomenys patvirtina, kad šeimos įmonės atlieka svarbų vaidmenį Baltijos šalių ekonomikoje, tačiau šio tipo įmonėms kyla iššūkis - užtikrinti valdymo perimamumą. Ši tema dabar yra aktuali, nes per 30 metų nuo Baltijos šalių nepriklausomybės paskelbimo verslios šeimos sukaupė kapitalą ir sukūrė stiprius verslus, kuriuos reikia perduoti sekančiai kartai, taip išsaugant ir verslą, ir darbo vietas, ir šeimos darną.

Egzistuoja mitas, kad šeimos įmonės - tai tik mažos parduotuvės, kepyklos ar ūkiai. Tačiau duomenys rodo, kad pasaulyje yra daug didelių, kelių kartų šeimos valdomų įmonių, tokių kaip "Walmart", "Volkswagen" ir "Nike". Didžiausių šeimos valdomų įmonių Baltijos šalyse apyvarta: UAB "GIRTEKA LOGISTICS" (Lietuva) viršija 1 mlrd. eurų, "Nordecon AS" (Estija) - apie 300 mln. eurų, o SIA "Firma Madara 89" (Latvija) - apie 165 mln. eurų.

Baltijos šeimos įmonių institutas buvo įkurtas siekiant remti sėkmingo ir stipraus šeimos verslo augimą Baltijos šalyse. Nors asociacijos veiklos spektras yra platus, inauguraciniame renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama būtent paveldėjimo planavimo temai. Anot šios srities ekspertų ir mokslininkų, dalyvaujančių asociacijos veikloje, paveldėjimo planavimas, t. y. įmonės parengimas laiku kitai kartai, profesionalaus valdymo pasitelkimas arba pardavimas, yra vienas didžiausių iššūkių šeimos įmonėms. Renginyje dalyvaus asociacijos atstovai ir verslo ekspertai iš Baltijos šalių, Švedijos, Slovakijos, Prancūzijos, Norvegijos ir kitų šalių, kurie dalysis savo patirtimi ir žiniomis, taip pat dalyvaus diskusijoje. Renginyje bus pateikti apibendrinti duomenys apie šeimos verslą Baltijos šalyse ir atsakyta į klausimus: "Kuo ypatingas šeimos verslas?" ir "Kokios yra sėkmingo verslo perdavimo kitai kartai sąlygos?".

"Šeimos įmonės turi unikalų potencialą būti pokyčių iniciatorėmis, įgyvendindamos ilgalaikes verslo strategijas ir vertybėmis grindžiamus valdymo modelius. Be to, duomenys rodo, kad šeimos įmonės Baltijos šalyse veikia pelningiau nei ne šeimos įmonės1. Latvijoje, o taip pat ir Estijoje bei Lietuvoje, taip pat yra nemažai sėkmingų ir didelių šeimos įmonių, įskaitant AS Grindeks, SIA Tirdzniecības nams Kurši, AB Linas Agro, Zemaitijos Pienas AB, Alexela AS, ir Tartu Terminal AS. Kad šeimos verslas ilgainiui galėtų kurti pridėtinę vertę ir darbo vietas, labai svarbu laiku suplanuoti tiek vadovų, tiek savininkų įpėdinystę", - aiškina BFFI įkūrėja ir valdybos narė Anete Pajuste. Ši tema tapo aktuali ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europos lygmeniu: Europos įmonių valdysenos institutas (ECGI) sukūrė Atsakingo kapitalizmo iniciatyvą, kurios vienas iš kertinių akmenų yra šeimos kapitalizmas. ECGI direktorius, profesorius Marco Bechtas, sako: “Šeimos kontroliuojamos įmonės yra labai svarbios atsakingo kapitalizmo ateičiai ir jų vaidmuo vertas dėmesio, apmąstymų ir diskusijų”.

Šios temos aktualumą galima įžvelgti ir šeimos verslo atstovų istorijose. “Mano sūnus nori perimti įmonės valdymą, jis turi atitinkamą išsilavinimą užsienyje, yra dirbęs vadovaujantį darbą kitoje įmonėje, tačiau kiti valdybos nariai juo nepasitiki ir mano, kad rekomenduoju savo sūnų vadovauti įmonei tik dėl giminystės ryšių” - teigia gamybos įmonės savininkas (63 m.). "Aš esu savininkas, bet ir kasdien vadovauju įmonei, o mano pusbrolis yra tik akcininkas ir nenori niekaip dalyvauti įmonės veikloje, tik gauti dividendus; man tai neatrodo sąžininga"- dalinasi mažmeninės prekybos įmonės savininkas (32 m.).

"BFFI - tai ekosistema, kurioje šeimos įmonės gali dalytis patirtimi ir mokytis įvairių verslo valdymo, paveldėjimo planavimo, šeimos kapitalo išsaugojimo ir didinimo sprendimų, atitinkančių bendras įmonės vertybes. Kviečiame šeimos verslo atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti BFFI atidarymo konferencijoje, susipažinti su būsima BFFI veikla Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei išgirsti daugiau apie narystės BFFI naudą", - komentuoja BFFI įkūrėja ir valdybos narė Anete Pajuste.

Atidarymo renginys vyks anglų kalba, po pranešimų bus galima pabendrauti su BFFI atstovais ir kitais renginio dalyviais neformalioje aplinkoje. Norintys dalyvauti renginyje asmeniškai arba internetu gali registruotis čia: https://www.sseriga.edu/baltic-family-firm-institute-inaugural-conference.

 

Apie Baltijos šeimos įmonių institutą

Baltijos šalių šeimos įmonių institutas (BFFI) yra 2022 m. įsteigta pelno nesiekianti organizacija. Ji buvo įkurta siekiant remti sėkmingų ir stiprių šeimos įmonių augimą Baltijos šalyse. Jos tikslai yra šie: 1) skatinti tvarią kelių kartų šeimos įmonių plėtrą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje; 2) rengti mokslinių tyrimų ir mokymo programas, skirtas šeimos įmonių strateginiams, veiklos ir įmonių valdymo klausimams spręsti; 3) vykdyti informacines kampanijas, skatinančias šeimos įmonių steigimą; 4) organizuoti renginius šeimos įmonių atstovams. Pradinę BFFI vadovų komandą sudaro septyni bendraminčiai, kuriuos įkvėpė galimybė skatinti šeimos verslo augimą Baltijos šalyse. Valdybos nariai: Jānis Bērziņš (BI Norwegian Business School), Valdonė Darškuvienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuva), Krista Jaakson (Tartu universitetas, Estija), Valērija Kozlova (RISEBA, Latvija), Kārlis Krastiņš (Prudentia), Anete Marhele (Eversheds Sutherland Bitāns) ir Anete Pajuste (Stokholmo ekonomikos mokykla (Ryga), Latvija).

 

Papildoma informacija:
Valdonė Darškuvienė
BFFI valdybos narė steigėja

bffi@bffi.global