Finanšu pārskatu valoda

29. februāris, 2024| 09:00 – 17:00
SSE Riga, Strēlnieku 4a
EUR 390 + PVN

Finanšu pārskatu izpratne un analīze ir būtiska prasme dažādu jomu biznesa profesionāļiem. Šajā kursā mēs apgūsim finanšu pārskatu analīzes pamatus, tostarp bilanci, ienākumu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus. Jūs uzzināsiet, kā interpretēt finanšu datus, noteikt galvenos darbības rādītājus un pieņemt apzinātus lēmumus, pamatojoties uz finanšu informāciju.

 

Pasniedzēja

Anete Pajuste

Anete Pajuste ir Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) finanšu profesore un viesprofesore Bostonas Universitātē (Questrom School of Business). Viņa ir arī Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūta (ECGI) pētniece un Baltijas ģimenes uzņēmumu institūta (BFFI) dibinātāja un valdes locekle. Anete ir ieguvusi doktora grādu finansēs Stokholmas Ekonomikas augstskolā (Zviedrija).

Anetei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu kursu pasniegšanā gan augstskolās, gan vadītāju tālākizglītības programmās, izmantojot uz dalībnieku līdzddarbošanos vērstas apmācību metodes (situāciju analīzes, grupu darbi, simulācijas, u.c.). Paralēli akadēmiskajam darbam Anete darbojas kā konsultante uzņēmumu vērtēšanas, investīciju vadības un finanšu plānošanas jautājumos, kā arī dalās ar savām praktiskajām zināšanām par ieguldīšanu akciju tirgos un nekustamajā īpašumā. 

Kam vajadzētu piedalīties

Kurss domāts jebkuram, kurš vēlas labāk izprast finanšu pārskatu valodu un iegūt prasmes veikt ātru uzņēmuma finanšu situācijas izvērtēšanu.

Ieguvumi dalībniekiem

Dalībnieku galvenais ieguvums no šī kursa ir prasme veikt ātru uzņēmuma finanšu situācijas novērtēšanu un  atrast nepieciešamo informāciju finanšu pārskatos.

Ieguvumi uzņēmumam

Darbinieki, kuri pārvalda finanšu pārskatu "valodu", ir ieguvums jebkuram uzņēmumam. Šī valoda palīdz saprast sava uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī novērtēt konkurentu vai sadarbības partneru finanšu veselību.

Saturs

  • Trīs galvenie finanšu pārskati un to savstarpējā saikne
  • Finanšu rādītāji un to interpretācija
  • Salīdzināšana (benchmarking) ar nozares un konkurentu rādītājiem

Dalības maksa

EUR 390 + PVN

Piesakoties uz šo programmu un Finanses lietpratējiem vienlaicīgi, tiks piemērota 15% atlaide dalībai programmā Finanses lietpratējiem.

Pieteikties programmai:

* – Required fields

Course Calendar

Programme Calendar

Izcili - saprotamā valodā pasniedza tēmu, kura ir apjomīga, bet tika pasniegta kodolīgi un koncentrēti.

— Ingus Andersons
Struktūrvienības vadītājs, Latvijas Bioenerģijas uzņēmums

Pasniedzējai “paldies” par teorētisko un praktisko zināšanu veiksmīgu apkopojumu. Ļoti izglītojoši un praktiski pielietojami piemēri.

— Solvita Apeine
Vecākā uzraudzības eksperte, Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Kursā apguvu kā ātri novērtēt citus uzņēmumus pēc pieejamiem datiem; kopsakarības starp naudas plūsmu, bilanci un PZA; apguvu metodikas pamatus kā novērtēt uzņēmuma vērtību.
— Vika Saveļjeva
Izpilddirektore, Teknos
Laine Millere
Executive Education Open Programme Manager. Read More