Darījumu pārrunas II — sarežģītu komercpārrunu vadība un pārrunas bez vārdiem

Aprīlis, 2022 (klātienes kurss, datums tiks precizēts)
SSE Riga, Strēlnieku 4a

 

Pārrunas ir mūsu lietišķās un sociālās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Jebkurā situācijā, kurā cenšamies ietekmēt vai pārliecināt cilvēkus, atrisināt pretrunas, veidot attiecības vai izbeigt konfliktu, mēs iesaistāmies pārrunās. Spēja tās efektīvi vadīt nav tikai iedzimts talants, bet gan ar noteiktu metodoloģiju apgūstamas un noslīpējamas iemaņas. 

Šis interaktīvais kurss noderēs gan tiem, kuri jau apguvuši Darījumu pārrunas I — interesēs balstītas pārrunas un dažādas pārrunu stratēģijas, gan tiem, kuri vēlas gūt zināšanas un pieredzi īpaši sarežģītu darījumu pārrunu vadībā un uzlabot iemaņas vadīt biznesa sarunas starptautiskā vidē. Kursa pamatā ir metodes, kas tiek izmantotas mūsdienu MBA programmās.

juskovecs

Dmitrijs Juskovecs

Lektors Dmitrijs Juskovecs ir ieguvis ekonomikas un biznesa vadības bakalaura grādu SSE Riga un starptautiskās vadības maģistra grādu Thunderbird University, ASV.

Dmitrija karjera sākusies Šveicē, strādājot par mārketinga procesu kontrolieri Johnson & Johnson Eiropas centrālajā birojā. Viņš ir ieņēmis vadošus amatus lielāko Baltijas zāļu izplatītāju uzņēmumos un kopš 2011. gada pasniedz darījumu pārrunu prasmes un vadības kontroli SSE Riga bakalaura un vadītāju tālākizglītības programmās.

SSE Riga Executive Education ietvaros Dmitrijs vadījis apmācības tādiem industrijas līderiem, kā GazpromNeft, airBaltic, Citadele, Rietumu banka, Accenture, Grindex, Prudentia un citiem vadošiem starptautiskiem uzņēmumiem.

 

Kursa tēmas

 • Pārrunu analīze: kā tām sagatavoties.
 • Enkurošana: pirmā piedāvājuma plānošana un izteikšana; pretpiedāvājumu māksla.
 • Ietekmēšanas taktikas un kaulēšanās algoritmi.
 • Attiecību paradokss: kā panākt, lai oponents ir apmierināts ar iznākumu; cīņa ar „uzvarētāja lāstu”.
 • Ierastās pārrunu kļūdas: prasme tās pamanīt un izmantot oponenta ieceres savā labā.
 • Klusās (tacit)  pārrunas: kā rīkoties, ja pārrunas notiek bez pārrunu telpas, argumentēšanas un bez pusēm saistošiem līgumiem (kluso pārrunu piemēri: cenu kari, salīdzinošās reklāmas, nomelnošanas kampaņas u.tml.).
 • Mācāmies darot: reālai uzņēmējdarbības videi pietuvinātas situācijas izspēlēšana un analīze.
 • Meklējam kluso (tacit) pārrunu veiksmes algoritmus.
 • Pārrunas grupā, uzticības veidošana, sabojātu attiecību atjaunošana.
 • Ieskats uzvedības psiholoģijā: pamatojuma efekts, “kāja durvīs”, ieguldījuma efekts, enkurošana u.c.

Mērķauditorija

Speciālisti, vidējā un augstākā līmeņa vadītāji.

Ieguvumi kursa apmeklētājam

 • Izpratne par sarežģītu pārrunu metodēm, komercpiedāvājumu plānošanu un izteikšanu. Spēja to pielietot savā darbā;
 • Iespēja apgūt un izkopt dažādas pārrunu taktikas caur uzņēmējdarbības videi pietuvinātu situāciju analīzi;
 • Pārliecība par savām spējām noslēgt veiksmīgus darījumus starptautiskā vidē;
 • Iespēja izprast, veidot un izkopt savu pārrunu stilu labāku rezultātu sasniegšanai.

Ieguvumi uzņēmumam

 • Darbinieki, kuri ir spējīgi veikt strukturētas, kvalitatīvas un produktīvas darījumu pārrunas ar vietējiem klientiem un partneriem, kā arī strādāt starptautiskā vidē;
 • Iespēja uzlabot piedāvājumu izstrādes un pārrunu vadības procesu nestandarta un sarežģītos aptākļos.

Dalības maksa

385 EUR + PVN

Dalībniekiem, kuri jau apmeklējuši vienu no Darījumu pārrunu kursiem*, otra kursa dalības maksai piemērojam 15% atlaidi.

*Darījumu pārrunas I – interesēs balstītas pārrunas un dažādas pārrunu stratēģijas vai

Darījumu pārrunas II – sarežģītu pārrunu vadība un neverbālā komunikācija.

Saistītie kursi

Darījumu pārrunas I – interesēs balstītas pārrunas un dažādas pārrunu stratēģijas

Kursā būs iespēja apgūt pārrunu pamatus un izkopt dažādas taktikas veiksmīgai mērķa sasniegšanai.

Pieteikties kursam:

* – Required fields

Programme Calendar

Ieva Muižniece
Director of Executive Education Department. Read More