Biznesa vērtēšanas pamati

9. maijs, 2024 | 09:00 – 17:00
SSE Riga, Strēlnieku 4a
EUR 390 + PVN

Šajā kursā mēs apskatīsim finanšu prognozēšanas un biznesa vērtēšanas pamatus, tostarp naudas plūsmu prognozēšanu, nākotnes naudas plūsmu diskontēšanu un riska analīzi. Dalībnieki iegūs prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus saistībā ar biznesa vērtēšanu, investīciju iespējām un stratēģisko plānošanu.

 

Pasniedzēja

Anete Pajuste

Anete Pajuste ir Stockholm School of Economics  in Riga (SSE Riga) finanšu profesore un viesprofesore Bostonas Universitātē (Questrom School of Business). Viņa ir arī Eiropas Korporatīvās pārvaldības institūta (ECGI) pētniece un Baltijas ģimenes uzņēmumu institūta (BFFI) dibinātāja un valdes locekle. Anete ir ieguvusi doktora grādu finansēs Stokholmas Ekonomikas augstskolā (Zviedrija).

Anetei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu kursu pasniegšanā gan augstskolās, gan vadītāju tālākizglītības programmās, izmantojot uz dalībnieku līdzddarbošanos vērstas apmācību metodes (situāciju analīzes, grupu darbi, simulācijas, u.c.). Paralēli akadēmiskajam darbam Anete darbojas kā konsultante uzņēmumu vērtēšanas, investīciju vadības un finanšu plānošanas jautājumos, kā arī dalās ar savām praktiskajām zināšanām par ieguldīšanu akciju tirgos un nekustamajā īpašumā. 

Kam vajadzētu piedalīties

Kurss domāts jebkuram, kurš vēlas apgūt finanšu prognozēšanas un uzņēmuma vērtēšanas pamatus, kā arī iegūt nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu ieguldīšanu akciju tirgos.

Ieguvumi dalībniekiem

Dalībnieku galvenais ieguvums no šī kursa ir prasme veikt ātru uzņēmuma finanšu situācijas novērtēšanu un atrast nepieciešamo informāciju finanšu pārskatos.

Ieguvumi uzņēmumam

Darbinieki, kuri pārvalda finanšu pārskatu "valodu", ir ieguvums jebkuram uzņēmumam. Šī valoda palīdz saprast sava uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī novērtēt konkurentu vai sadarbības partneru finanšu veselību.

Saturs

  • Uzņēmuma naudas plūsmas prognozēšana
  • Uzņēmuma vērtēšanas metodes un mērķi
  • Diskontētā naudas plūsmas metode
  • Salīdzinošo rādītāju metode
  • Investēšana akciju tirgos
  • Praktiskais darbs

Dalības maksa

EUR 390 +PVN

Dalībniekiem, kuri jau apmeklējuši programmu Finanšu pārskatu valoda, šīs programmas dalības maksai piemērojam 15% atlaidi.

Pieteikties programmai:

* – Required fields

Course Calendar

Programme Calendar

Laine Millere
Executive Education Open Programme Manager. Read More