Study on Ukrainian Refugees

Study on Ukrainian Refugees

 

Добро пожаловать в Латвию, мы хотели бы узнать о вас больше!

Мы берем интервью у украинцев, приехавших в Латвию с начала войны. Мы спросим вас о вашем путешествии, ваших потребностях и ваших планах. Выводы будут использованы для информирования политики, помощи в распределении ресурсов и для документирования вашего путешествия. Интервью состоятся в апреле 2022 года. Если вы или кто-то из ваших знакомых хотели бы поговорить с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Зарегистрируйтесь здесь, и мы свяжемся с вами!

Спасибо, и мы с нетерпением ждем ответа от вас.Welcome to Latvia, we would like to know more about you!

We are interviewing Ukrainians who arrived in Latvia since the war started. We will ask you about your journey, your needs, and your plans. The findings will be used to inform policy, help inform the distribution of resources, and to document your journey. Interviews will take place in April 2022. If you or someone you know would like to talk to us, please get in touch. 

Sign up here and we will get in touch!

Thank you and we look forward to hearing from you.


 

Добро пожаловать в Латвию, мы хотели бы узнать о вас больше!

Мы берем интервью у украинцев, приехавших в Латвию с начала войны. Мы спросим вас о вашем путешествии, ваших потребностях и ваших планах. Выводы будут использованы для информирования политики, помощи в распределении ресурсов и для документирования вашего путешествия. Интервью состоятся в апреле 2022 года. Если вы или кто-то из ваших знакомых хотели бы поговорить с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Зарегистрируйтесь здесь, и мы свяжемся с вами!

Спасибо, и мы с нетерпением ждем ответа от вас.


 

Esiet sveicināti Latvijā, mēs vēlētos uzzināt vairāk par jums!

Mēs intervējam ukraiņus, kuri ir ieradušies Latvijā kopš kara sākuma. Mēs jums jautāsim par jūsu ceļu, vajadzībām un plāniem. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu informētus politikas lēmumus, uzlabotu resursu izdali, un dokumentētu jūsu pieredzi. Intervijas norisināsies 2022. gada aprīlī. Ja jūs vai kāds, ko jūs pazīstat, vēlētos ar mums parunāt, lūdzu, sazinieties ar mums.

Pierakstieties šeit, un mēs sazināsimies ar jums!

Paldies, mēs gaidīsim no jums ziņu.

Kata Fredheim
Executive Vice President - Partnerships and Strategy; Assistant Professor. BSc Courses: Economic Anthropology; Market Research; Global Challenges. Read More