Call of proposals: Support for new media content creators

Youth- the developers of new media content- are invited to take part in the Call of Proposals organised by the SSE Riga Centre for Media Studies and financed by the Ministry of Culture of the Republic of Latvia. For more questions, please, contact: mediacentre@sseriga.edu.

Jaunieši - jaunie mediju satura veidotāji - aicināti pieteikties atbalstam SSE Riga Mediju studiju centra izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jaunajiem mediju satura veidotājiem.” Finansējumu projektu konkursam nodrošina Kultūras ministrija (KM). Projektus var iesniegt līdz š.g. 25. oktobrim.

Oriģināla mediju satura projektus aicināti iesniegt 18-24 gadus veci jaunieši - Latvijas vai ārvalstu augstskolas studenti vai absolventi, kuri diplomu ieguvuši ne agrāk kā 2016. gadā studiju programmā, kas sagatavo mediju satura veidotājus. Konkursā nevar piedalīties reklāmas vai sabiedrisko attiecību specialitāti studējošie vai absolvējušie.

Konkursa mērķis ir sekmēt akadēmiskās un profesionālās mediju vides mijiedarbību, veicinot jauno mediju satura veidotāju integrēšanos profesionālajā mediju vidē, dodot iespēju jauniešiem apgūt izvēlēto profesiju praksē, celt profesionalitāti un pierādīt savas spējas, talantus.

Konkursam iespējams pieteikt projektus, kas paredz jauna, oriģināla mediju satura izveidi latviešu valodā jebkurā no platformām – tiešsaistē, drukātā veidā, audio, audiovizuālā veidā vai šo platformu konverģentās formās vai kombinācijās.

Pretendenti aicināti iesniegt projektus, kuru īstenošanai nepieciešami 500 līdz 1 500 eiro. Kopējais konkursa finansējums ir 4 500 eiro.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas zemāk.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. oktobris

 
 

Projektu konkursa nolikums

0.03 MB, docx

Pielikums nr 1: Projekta pieteikuma veidlapa

0.12 MB, doc

Pielikums nr 2: Projekta pieteikuma budžeta veidlapa

0.03 MB, xls

Bookmark and Share