Uzņēmuma finanšu situācijas ātrā izvērtēšana

Uzņēmuma finanšu situācijas ātrā izvērtēšana

Kursā iegūtās zināšanas palīdzēs labāk izprast sava uzņēmuma finanšu “veselību” salīdzinājumā ar konkurentiem, veiksmīgāk plānot uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī saprast, kas ietekmē uzņēmuma vērtību, gadījumā, ja kādam rastos interese uzņēmumu iegādāties.

Programmas datumi: 26.-27.novembris, 2018
Programma latviešu valodā

KONTEKSTS

Kursa mērķi ir:

 • iegūt prasmes pilnvērtīgi un ātri lasīt uzņēmuma finanšu pārskatus, lai atrastu nepieciešamo informāciju uzņēmuma finanšu situācijas izvērtēšanai;

 • iegūt prasmes modelēt uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu, izmantojot pagātnes finanšu datus;

 • iepazīties ar uzņēmuma vērtības noteikšanas principiem.

Programma veidota, izmantojot “mācos darot” jeb praktisku iemaņu iegūšanas metodi. Mācību procesā tiek izmantoti Latvijas uzņēmumu piemēri, Latvijas un ārvalstu nozaru rādītāji, prakstiskie darbi un diskusijas. 

KAM VAJADZĒTU APMEKLĒT UN KĀPĒC?

Kursā apgūtās zināšanas noderēs gan vadītājiem, gan uzņēmumu īpašniekiem, gan cilvēkiem, kuri interesējas par pasīvā ienākuma gūšanu nākotnē (investēšanu). Kurss paredzēts dažādu līmeņu vadītājiem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem ir nepieciešams pārraudzīt visus uzņēmuma procesus un labāk izprast uzņēmuma finanšu situācijas ietekmējošos faktorus. 

SATURS

1. Finanšu analīze:

 • Trīs galvenie finanšu pārskati un to savstarpējā saikne
 • Finanšu rādītāji (tirgus daļa, rentabilitāte, ieguldījumu atdeve, saistību apjoms)
 • Nozaru vidējie rādītāji

2. Naudas plūsma:

 • Naudas plūsma pēc tiešās un netiešās metodes
 • Naudas plūsmas sastādīšana no PZA un Bilances
 • Naudas plūsmas prognozēšana izmantojot pagātnes datus
 • Būtiskākie pieņēmumi un to ietekme uz naudas plūsmu

3. Uzņēmumu vērtēšanas ievads:

 • Vērtēšanas mērķi
 • Diskontētā naudas plūsmas metode
 • Salīdzinošo rādītāju metode
PASNIEDZĒJS

Asociētā profesore Anete Pajuste ieguvusi doktora grādu finansēs Stokholmas ekonomikas augstskolā, Zviedrijā. Pavadījusi gadu Hārvarda Universitātē un semestri Eiropas Centrālajā Bankā, veicot pētījumus. Anetes pētijumi, galvenokārt, saistās ar investoru tiesību aizsardzību un korporatīvo pārvaldību. Viņas raksti ir publicēti vairākos izdevumos, piemēram,  “Journal of Corporate Finance”, “Corporate Governance International Review”, “Oxford Review of Economic Policy”, un “Economics of Transition”.

Profesore A.Pajuste ir pasniegusi grāmatvedības un finanšu kursus kopš 2000.gada, gan bakalauriem, gan MBA studentiem, gan vadītājiem. Viņai ir plaša pieredze uz dalībnieku vērstā apmācības procesā (participant centered learning), piemēram, izmantojot simulācijas un situāciju analīzes. Pirms darba SSE Riga, Anete bijusi RTU Rīgas Biznesa skolas asociētā profesore, kā arī MBA programmas akademiskā direktore.

Paralēli akadēmiskajam darbam, Anete kosultē uzņēmumu vērtēšanas, investīciju vadības, izmaksu grāmatvedības un finanšu plānošanas jautājumos. Iepriekš Anete bijusi valdes priekšsēdētāja padomniece finanšu jautājumos VAS “Latvijas pasts”. Kopš 2007.gada, Anete veic investīcijas akcijās, fiksēta ienākuma vērtspapīros un nekustamajā īpašumā.

DALĪBAS MAKSA

550 EUR + PVN agrās pieteikšanās maksa (ja apmaksa tiek veikta līdz 28.oktobrim)
725 EUR + PVN standarta maksa

Reģistrācijas forma >

 


Back to Open Programme Calendar >


Bookmark and Share


Pasniedzējai “paldies” par teorētisko un praktisko zināšanu veiksmīgu apkopojumu. Ļoti izglītojoši un praktiski pielietojami piemēri.

 

Solvita Apeine
Vecākā uzraudzības eksperte, Finanšu un kapitāla tirgus komisija


Izcili - saprotamā valodā pasniedza tēmu, kura ir apjomīga, bet tika pasniegta kodolīgi un koncentrēti.

 

Ingus Andersons
Struktūrvienības vadītājs, Latvijas Bioenerģijas uzņēmums


Ļoti kvalitatīvi. Zinoša pasniedzēja, kas interesanti prot nodot informāciju.

 

Jānis Salaks
Galvenais Grāmatvedis, SIA Gramesal


For additional programme information

please contact:

 

 

Santa Zeidaka
Executive Education
Open Programme Manager
santa.zeidaka@sseriga.edu
Phone: +371 67015824 
Mobile: +371 29682525