Cilvēku uzvedības ietekmēšana: nudging

Cilvēku uzvedības ietekmēšana: nudging

Kurss ir par to, kā apzināti izmantot "bikstīšanas" paņēmienus jeb "nudging" savā darbā.

Programmas datumi: 1. jūnijs

 
KONTEKSTS

Lielākā daļa uzņēmumu (personāla, mārketinga utt.) vadības un publiskā sektora lēmēju pieņem, ka cilvēks – darbinieks, patērētājs, pilsonis – vairāk vai mazāk ir racionāla būtne. Protams, emocionāla, ne visu zinoša un protoša, pārāk orientēta uz īstermiņu, taču – saprātīga. Uz šo pieņēmumu balstās dažādu konkrētu problēmu risinājumi, kā, piemēram, cenu politika, motivācijas programmas, rīcībpolitikas utt..

Taču kas notiek, ja pieņemam, ka cilvēki sistemātiski novirzās no racionalitātes modeļa, dabiski un regulāri kļūdās? Izrādās, nereti viss, kas nepieciešams, ir ‘piebikstīt’, nedaudz pagrūst cilvēku labākas alternatīvas virzienā, kas dod lielāku labumu pašam un citiem. Ar šo nodarbojas samērā jauns ekonomikas virziens – uzvedības ekonomika (behavioural economics), pagrūšanu jeb piebikstīšanu dēvējot par ‘nudges’ (ang.).

KAM VAJADZĒTU APMEKLĒT UN KĀPĒC?

Kurss iecerēts dažādu līmeņu vadītājiem gan privātā, gan publiskā sektorā (uzņēmumu, personāla, mārketinga, PR u.c. vadītāji), kuriem ikdienā jārisina cilvēku kopdarbības organizēšanas un resursu efektīvas izmantošanas jautājumi.

SATURS

Kurss ir par to, kā apzināti izmantot piebikstīšanu savā darbā. Lai to darītu sekmīgi, pārņemot no citiem vai pat pašiem izgudrojot ’bikstīšanas’ paņēmienus – ir jāzina vairākas socioloģijas, kognitīvo zinātņu, antropoloģijas un psiholoģijas likumsakarības, kas skaidro cilvēka uzvedību, sistemātiskās nobīdes un kļūdas.

No otras puses, ar zināšanām vien nepietiks. Sekmīga ’bikstītāja’ radīšanai nepieciešama izdoma. Parastie instrumenti – rīkojumi, instrukcijas, informēšana, pārrunas un aizliegumi neder. Nepieciešams radoši, neordināri padomāt par savu un citu uzvedību, ļaut vaļu fantāzijai, lai tiktu pie variantiem, kas varētu sekmīgi virzīt cilvēku uzvedību tā, lai viņi paši no brīva prāta, ar labo gribu sekotu netiešām norādēm. Sekmīga ’bikstīšana’ lielā mērā ir radošas grupas darba rezultāts. Ne velti britu BIT komandā ir  gan zinātnieki, gan reklāmas speciālisti un pat mākslinieki. Kad bikstīšanas varianti ir gatavi, tie iziet eksperimentālu pārbaudi, kurš ir vissekmīgākais rezultātu sasniegšanā.

Apgūstot kursu, dalībnieki labāk pratīs skaidri izprast – detalizēt savu, kolēģu, darbinieku lemšanas procesu un noteikti konkrētās situācijas tiešu ietekmi uz izvēlēm; identificēt situācijas, kad ar Jūsu izvēlēm tiek manipulēts, konstruēt izvēļu situācijas, izmantojot ’bikstīšanas’  instrumentus , nošķirt un izvēlēties efektīvāku/lētāku ’bikstīšanas’ paņēmienu. Citiem vārdiem, vienkārši labāk saprast cilvēka rīcības iracionalitātes saprātīgumu.

PASNIEDZĒJS

Roberts Ķīlis ir SSE Riga vieslektors, sociālantropologs. Filozofijas doktora grādu ieguvis Kembridžas Universitātes Sociālās antropoloģijas nodaļā. Roberts Ķīlis ir vadījis Valsts Prezidenta Stratēģiskās analīzes komisiju (2008-2011) un bijis Izglītības un zinātnes ministrs (2011-2013). Roberts vada lekcijas SSE Riga studentiem un ir izstrādājis un vadījis apmācību kursus par stratēģiju veidošanu, komunikāciju, argumentācijas un pārliecināšanas tehnoloģijām, pētījumu un datu analīzes izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

Roberts Ķīlis ir izmantojis nudging pieeju praktiski izstrādājot un ieviešot Lattelecom viedā biroja Mettropole konceptu un izpildījumu (2015), kā arī ir modificējis Evolution Latvia motivācijas un apmaksas sistēmu.

DALĪBAS MAKSA

350 EUR + PVN agrās pieteikšanās maksa (ja apmaksa tiek veikta līdz 6. maijam)
425 EUR + PVN standarta maksa

Reģistrācijas forma >

 


Back to Open Programme Calendar >


Bookmark and Share


For additional programme information
please contact:

 


Santa Zeidaka
EMBA & Executive Education Recruitment Co-ordinator
santa.zeidaka@sseriga.edu
Phone: +371 67015824 / +371 29682525