Nemateriālie motivācijas rīki

Nemateriālie motivācijas rīki

Lielāka alga un stabils darbs – klasiskās un populārākās atbildes uz jautājumu – ko darbinieks uzskata par labu darbu. Mūsdienās arvien biežāk darbinieki uzskata, ka nauda ne vienmēr ir galvenais un vienīgais arguments, lai darbinieks būtu motivēts un savu darbu atzītu par patīkamu.

Programmas datumi: 29.novembris, 2017 un 3.aprīlis, 2018
Programma latviešu valodā

 
KONTEKSTS

Ir vairāki faktori, kuri mēdz darba efektivitāti ietekmēt pozitīvi, piemēram – līdzīgi domājoši kolēģi, komfortabli darba apstākļi, atzinība no darba devēja, attīstības iespējas un prestiža darba vieta. Šie ir būtiski faktori motivācijai un nereti kompensē mazāku algu salīdzinājumā ar citu darba vietu. Tomēr šis kurss nebūs par mūžseno debati, bet gan par to, kādas motivācijas un ražīguma veicināšanas iespējas ir būtiski attīstīt mūsdienu mainīgajā darba vietā. Par to, kā darba vietā kombinēt jaunus nemateriālas motivācijas rīkus kapjošam ražīgumam un radošumam? Un to, kā citā veidā panākt to, ko arvien grūtāk nopirkt pat par lielu naudu- ka darbinieki/kolēģi ir ražīgi, radoši un apmierināti ar darbu.

Savulaik pieņemtās nākotnes scenāriju prognozes par darba attiecībām ir pārtapušas par realitāti arī mūsu reģionā: 

  • Stāžs vienā darba vietā arvien vairāk sarūk ( vidēji 4-5 gadi);
  • Strādāšana ne saskaņā ar mācībās apgūto profesiju kļūst par ikdienas normu;
  • Darba apraksts noveco jau drīz vien pēc tā apstiprināšanas,  jo faktiskie pienākumi mainās no projekta uz projektu;
  • Biežāk karjera ir horizontāla (starp dažādiem amatiem vai uzņēmumiem), ne vertikāla (kāpšana pa karjeras kāpnēm)
  • Jautājums vairs nav - vai mani atbrīvos no darba, bet kad;
  • Agrāk nenopietnais vai pat aizliegtais "sēdēt sociālos tīklos" kļūst par apmaksātu darbu;
  • Uzņēmumi apzināti rekrutē talantīgus, tikko maģistra grādu ieguvušus studentus un liek atbildīgos amatos, tā apejot ierasto karjeras kāpņu sistēmu. 

Sekojot līdzi mainīgajiem apstākļiem, ierastās, tradicionālās nemateriālās motivācijas metodes vairs nestrādā - stāžs nav garantija karjeras augstāko pakāpienu sasniegšanai un sociālo garantiju pieejamībai un piedāvājums mainās līdzi laikam. Arī augoša, pat liela alga negarantē būtiskus ražīguma kāpinājumus, nereti ‘atlasot' pārsvarā tos, kuri aiziet pie nākamā darba devēja,tiklīdz ir iespēja vairāk nopelnīt.  Samazinoties vidējam darba stāžam, daudz akūtāks kļūst jautājums par uzņēmuma vajadzību apmaksāt darbinieku apmācību, jo darba devējs saprot, ka ir nepieciešams strauji reaģēt uz tirgus izmaiņām un biznesa mainīgajām tendencēm, bet vienlaikus  apzinās riskus pazaudēt ieguldīto kopā ar labāk kvalificēto darbinieku salīdzinoši ātri.

Darbiniekiem pašiem ātri jāapgūst jaunas kompetences, papildus darbi, vai jāstrādā ‘ārpus uzņēmumiem’ citu juridisku attiecību ietvaros, lai līdzsvarotu darba tirgus riskus un jaunās prasības. Digitālās tehnoloģijas savukārt izceļ paaudžu atšķirības vienā un tajā pašā darba vietā. Paaudžu vērtību atšķirības ietekmē attieksmi pret darbu, sadarbību, karjeru. Ir svarīgi apzināties, ka vieni stimuli nestrādās vienādi visiem darbiniekiem.

KAM VAJADZĒTU APMEKLĒT UN KĀPĒC?

Kurss iecerēts dažādu līmeņu vadītājiem gan privātā, gan publiskā sektorā, kuriem ikdienā jārisina cilvēku motivēšanas, kopdarbības organizēšanas un resursu efektīvas izmantošanas jautājumi.

SATURS

Kurss ir veltīts pēdējo 5 gadu pārbaudītām nemateriālās motivācijas metodēm, īpaši uzvedības ekonomikas iespaidā. Kursā tiks apskatīts kā identificēt un kāpināt darbinieku ražīgumu, sadarbību, apmierinātību un psihoemocionālo līdzsvarotību. Īpašu akcentu liksim uz ‘liekā novākšanu’ - darba organizācijas efektivizāciju, gamifikāciju, biroja/ darba vietu organizāciju, apmācību darbībā, rotējošo līderību, kā arī motivāciju uz saderību un radošumu. Aplūkosim saīsinātās darba dienas, amatu rotācijas, slīdošo darba vietu, uzņēmuma labbūtības (wellbeing) un kopāstrādāšanas iniciatīvu efektivitāti.

PASNIEDZĒJS

Roberts Ķīlis uz savas ādas iepazinis dažādu nemateriālās motivācijas metožu ietekmi gan privātā, gan valsts sektorā - atlaidis, pieņēmis darbā, bez algas pielikuma motivējis ierēdņus ministrijā un jaunus censoņus privātfirmā. Viņa pētījumi ir izmantoti, lai mainītu lielu organizāciju sociālo labumu sistēmu, mainītu darbinieku atlases kārtību, lai ievestu principiāli pārveidotu bonusu sistēmu, un lai mainītu iekārtojumu un gamifikācijas principus. Pēdējo pāris gadu laikā viņš arī sekojis, kā šie jauninājumi ir mainījuši attiecīgo uzņēmumu darbinieku apmierinātību, ražīgumu un veselības parametrus.

Roberts Ķīlis ir SSE Riga vieslektors, sociālantropologs. Filozofijas doktora grādu ieguvis Kembridžas Universitātes Sociālās antropoloģijas nodaļā. Roberts Ķīlis ir vadījis Valsts Prezidenta Stratēģiskās analīzes komisiju (2008-2011) un bijis Izglītības un zinātnes ministrs (2011-2013).

DALĪBAS MAKSA

350 EUR + PVN agrās pieteikšanās maksa (ja apmaksa tiek veikta līdz 29.oktobrim uz 29.novembra kursu vai līdz 11.martam uz 3.aprīļa kursu)
425 EUR + PVN standarta maksa

Reģistrācijas forma uz 29.novembra kursu >

Reģistrācijas forma uz 3.aprīļa kursu >

 


Back to Open Programme Calendar >


Bookmark and Share


For additional programme information

please contact:

 

 

Santa Zeidaka
Executive Education
Open Programme Manager
santa.zeidaka@sseriga.edu
Phone: +371 67015824 
Mobile: +371 29682525