Accessibility

Access to facilities for people with mobility disabilities

SSE Riga rooms at Strēlnieku Street 4a, which are used for lectures and independent study work, are available for people with mobility disabilities, and a special lavatory is designed to accommodate people with mobility disabilities (on the ground floor).

It is possible to enter the building, the library and all study facilities independently; there is a spacious elevator on all floors of the building.

We’re committed to making continuous improvements at SSE Riga, so that our services and facilities remain accessible to everyone. If you have any questions or need help, please call +371 67015800 or send an email to office@sseriga.edu.

 

Vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem

SSE Riga telpas Strēlnieku ielā 4a, kurās notiek lekcijas un studiju patstāvīgais darbs, ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ir izbūvēta arī atsevišķa tualete, kas ir piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem (1.stāvā).

Augstskolas ēkā, bibliotēkā un visās studiju telpās ir iespējams iekļūt patstāvīgi, visos ēkas stāvos ir ietilpīgs lifts. 

Mēs esam apņēmušies veikt nepārtrauktus uzlabojumus SSE Riga, lai mūsu pakalpojumi un iespējas būtu pieejami visiem. Ja Jums rodas jautājumi vai nepieciešama mūsu palīdzība, lūdzu zvaniet  +371 67015800 vai rakstiet epastu uz office@sseriga.edu.

SSE Riga building - Entrance doors at Strēlnieku street 4a

 

SSE Riga building - Elevator in the building


Bookmark and Share
SSE Riga

Visit us

SSE Riga, Strēlnieku iela 4a